2019-08-27 09:25:01

Prvi dan škole 2019.

Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka