2019-11-20 17:03:14

Raspored rada

Obaviještavamo učenike i roditelje da je štrajk i dalje u tijeku. Obavijest o prekidu štrajka i nastavku odvijanja nastave biti će pravovremeno objavljena na našoj web stranici.


Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka