2020-02-21 16:18:56

Zahvala na donaciji računala

Učenici Graditeljske škole za industriju i obrt Rijeka zahvaljuju se na donaciji računalne opreme Privrednoj banci Zagreb


Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka